top of page

פרשות השבוע, ספר במדבר

פס.png

פרשת במדבר

לעולם לא נדע את מספר הנשים, התינוקות, הילדים, הזקנים והבלתי כשירים לקרב שיצאו ממצרים והשתתפו בנס יצירת מצרים. עיונים בהכלה והדרה בתורה ומחשבות על ימינו.

פרשת נשוא

התורה נמשלה בדברים רבים, וביניהם, במים חיים. תאוות הלימוד, הידע והחכמה, הם יסודות הַחַיּוּת בעולם, הם שמקנים טעם לחיים. אולם יש לטפח אותם ולהכיל אותם כך שלא יציפו ויטביעו. בעולם הדעת והיצירה נחוצה לנו קרבה לנביעה מתהומות עמוקים ולצידה נחוצים הרגלים ומשמעת 

פרשת בהעלותך

מה בין נרות מנורת המשכן ובין הדלקת נרות שבת בבית היהודי?

מה בין תחינות נשים לברכות המיוחדות של הקיבוצניקים?

בשיתוף עם הרבה ד"ר אלונה ליסיצה.

תפילה קצרצרה של אח על אחותו מעלה שאלות מרתקות על מהותה
של התפילה, האם אפשר להתפלל למען מישהו אחר
ומדוע התפילות שלנו נאמרות בלשון רבים גם כשאנחנו לבד

פרשת שלח-לך

על חוסר אונים נרכש ועל מי שסירבו להתייאש.

נדבר גם על המקושש ועל פרשת ציצית.

תריסר מרגלים שהתחבאו בקליפת רימון וארנבות שחולקות ביניהן אוזניים. מפגש במוזיאון ישראל עם שרון וייזר-פרגוסון, שתדבר על פירותיה של ארץ ישראל באומנות ובפולקלור היהודי ואתי על שבעת המינים במקורות ישראל. 

מי שחיים מחוץ לארץ ישראל עשויים לצבוע אותה בצבעים אגדיים ומופלגים או לחילופין בצבעים אפלים ומדכאים. לעומתם, מי שחיים בישראל רואים את המציאות היומיומית, שלעתים היא אפורה (ולא פעם נחותה מבחינה חומרית מזו של יושבי חו"ל) אבל גם נהדרת

פרשת קורח

אהרון הכהן, לא מאבד את העשתונות ומציל את המצב.

האם באמת קורח ועדתו נמנים על קבוצה דמוקרטית, שנענשה כי דרשה שיוויון?

עם אפרת אסף-שפירא במוזיאון ישראל:  מה קורה בעולם השאול? איך התפתח מושג המוות במסורת ישראל? מדוע היהדות היא דת של חיים" איך כל זה בא לידי ביטוי במקורות היהדות ובפולקלור היהודי

הקדושה אינה מקום מְנֻפֶּה ומורחק מקונפליקטים וממאבקים. אל הקדושה אפשר להגיע דרך זיקוק הטוב מן הרוע, דרך תיקון ודרך כוונה ושירה גדולה

פרשת חוקת

באר מים פלאית ליוותה את ישראל במסעותיהם במדבר.

על גלגוליה של המסורת מאז ועד עתה ועל כוסה של מרים הנביאה.

פרשת בלק

האתון הדוברת שנבראה ממש לפני השבת הראשונה נותנת לבלעם שיעור בענווה.

על בעל החיים שיש לו יחסי ציבור בעייתיים.

לימוד בשיתוף עם פרופ' אלכס רופא

קריאה מגדרית בברכות בלעם לעם ישראל ואיך נכסנו ברכותיו של הנביא הנוכרי לסידורי התפילה?

פרשת פנחס

חמש נשים אמיצות שדרשו צדק וזכו לאישור משמיים. אין זה שוויון מגדרי אבל צעד בכיוון. המדרש רואה בבנות צלפחד תלמידות חכמים צדקניות ודרשניות.נתכבד בהשתתפותה של פרופ' צביה ולדן

פרשת מטות

כוחו של הדיבור, כוחה של השתיקה. הסכנה שבנדירת נדרים.
כיצד הקב"ה בעצמו זכה שנדרו יותר ומה אפשר ללמוד מזה על מגדר?  

פרשת מסעי

ארבעה שיעורים קצרצרים על ארבעת פרקי פרשת מסעי

bottom of page