נשים ומגדר

"אארוג, כי אליך נפשי תערוג":
הפרוכת במקדש, אורגותיה וסמליותה

במאמר זה דנתי בפרוכת של בית המקדש. העיסוק בייצוגיה, באורגותיה ובסמליותה של הפרוכת פותח פתח מרתק אל רוחניותן של נשים יהודיות (ובמקרה הזה, נערות צעירות) בעת העתיקה ועל האופן שבו נתפש פועלן של נשים יהודיות במרחב המקודש. 

התפרסם לראשונה בקרתא, 3-2 (2015)

האישה היורקת והכהן הנטמא

קריאה צמודה וסבלנית של טקסטים מן הספרות הרבנית העוסקים במקומן של נשים בבית-המקדש עשויה לחשוף תמונה מורכבת יותר ממה שנדמה ממבט ראשון על תפישתם של חז"ל את הדתיוּת הנשית. במאמר קצר זה אדון בשתי דוגמאות.

על נשים וציפורים

קרבנות היולדת הם בה בשעה שיא רגשי של קרבה אל הקודש במעגל החיים – ושעשוע מתמטי. מבט נשי על מסכת קינים

התפרסם במקור ראשון 12.4.2013

סיפורי אלכסנדר:
גבולות הכוח, המגדר והחיים ובחינתם

בעשורים האחרונים מדגישות תאורטיקניות פמיניסטיות רבות, שמטרתו של הפמיניזם אינה להיטיב עם הנשים בלבד, אלא עם כל היסודות המוחלשים בחברה. יתר על כן, גם היסודות החזקים בחברה צריכים להשתחרר. רעיון זה מופיע כבר בתלמוד, מאות רבות לפני בואו של עולם המושגים הפמיניסטי לעולם. בקובץ סיפורי אלכסנדר מוקדון שבסוף מסכת תמיד בתלמוד הבבלי (לא, ע"ב-לב, ע"ב), מופיעים סיפורים שעניינם בחינת גבולות המגדר, הכוח והסמכות. אבקש ללמוד מסיפורים אלה על סוגיות שהעסיקו את חז"ל בכל הקשור בגבולות ובאִתגורם, ובעיקר בהתמודדותם הישירה והעקיפה עם שאלות של מגדר.

התפרסם באשה ויהדותה: שיח פמיניסטי-דתי עכשווי, כרך ששי, בעריכת טובה כהן (תשע"ד)

סמיכת נשים ונשים ברבנות:
היסטוריה, אתגרים ואופקים

מאמר זה בוחן את תולדות סמיכת נשים לרבנות ואת רבנותן של נשים כתופעה תרבותית ודתית. למין הפעמים הראשונות שהרעיון הועלה על הדעת בארצות הברית במאה הי"ט, ועד ימינו, עת נשים אורתודוכסיות בארץ ובצפון אמריקה מבקשות עמדה של מנהיגות דתית בקהילותיהן.

המאמר ידון בממדים ייחודיים לרבנותן של נשים ביהדות זמננו, באיכויות שהן מביאות לרבנות ובאתגרים שעמם הן מתמודדות. פרק מיוחד יעסוק בנשים רבות במדינת ישראל. חלקו האחרון של המאמר דן בהשלכות של העלייה בשיעור הנשים המכהנות ברבנות המאמר פורסם בכתב העת זהויות, 5, (2014)

Where was Sarah:Depictions of Mothersand Motherhood in Israeli Poetry

איפה הייתה שרה בעת העקדה? מה ידעה ומה עשתה? התורה אינה מספרת, המדרשים מגלים טפח ולאורך הדורות -- שתיקה. 

בעשורים האחרונים משוררות ישראליות מתמודדות עם השאלה הזו, ובעיקר לנוכח המציאות הישראלית המורכבת. המאמר הוא באנגלית אבל השירים מובאים גם במקור העברי (ראו גם שיעור בנושא לפרשת וירא).

M. Lehman, J. L. Kanarek & S. J. Bronner (eds.) Mothers in the Jewish Cultural Imagination, Liverpool: Littman, 2017, 255-281

  • YouTube
  • White Facebook Icon
  • LinkedIn
  • A - academy
  • SoundCloud
logo_square_HUC_largelogo_w.png

© 2020 דליה מרקס