top of page

נשים ומגדר

פס.png

נשים ובית המקדש

מה היה מקומן של הנשים בקודש בעולם העתיק? האם עלו לרגל? האם היו שותפות בעבודתו? עד היכן נכנסו? מה נוכל לומר על החלל המקודש של המקדש בהקשר המגדרי?

 אני מזמינה אותך לעיין במקורות מספרות חז"ל העוסקים במקומן של נשים בבית המקדש. מובן שהמקורות האלה אינם היסטוריים במובן המדעי של המילה אולם הם פותחים צוהר מעניין אל תודעת קדמונינו כשהם הרהרו על מרחב מקודש ומגדר.

פס הפרדה.png

"אארוג, כי אליך נפשי תערוג":
הפרוכת במקדש, אורגותיה וסמליותה

במאמר זה דנתי בפרוכת של בית המקדש. העיסוק בייצוגיה, באורגותיה ובסמליותה של הפרוכת פותח פתח מרתק אל רוחניותן של נשים יהודיות (ובמקרה הזה, נערות צעירות) בעת העתיקה ועל האופן שבו נתפש פועלן של נשים יהודיות במרחב המקודש. 

התפרסם לראשונה בקרתא, 3-2 (2015)

פס הפרדה.png

Empowerment, Not Police
What Are We to Do with Problematic Liturgical Passages?

Our very name teaches us that our tradition values struggle—not easy accommodation or acceptance, and certainly not a desire simply to feel good. The Jewish way is to grab on to difficult issues and deal with them; to avoid dogmatic thinking and to realize that if reality itself is messy and unruly, so too is our liturgy

פס הפרדה.png

נשים וכוהנים

קריאה צמודה וסבלנית של טקסטים מן הספרות הרבנית העוסקים במקומן של נשים בבית-המקדש עשויה לחשוף תמונה מורכבת יותר ממה שנדמה ממבט ראשון על תפישתם של חז"ל את הדתיוּת הנשית. במאמר קצר זה אדון בשתי דוגמאות.

פס הפרדה.png

על נשים וציפורים

קרבנות היולדת הם בה בשעה שיא רגשי של קרבה אל הקודש במעגל החיים – ושעשוע מתמטי. מבט נשי על מסכת קינים

התפרסם במקור ראשון 12 באפריל 2013

פס הפרדה.png

סיפורי אלכסנדר:
גבולות הכוח, המגדר והחיים ובחינתם

בעשורים האחרונים מדגישות תאורטיקניות פמיניסטיות רבות, שמטרתו של הפמיניזם אינה להיטיב עם הנשים בלבד, אלא עם כל היסודות המוחלשים בחברה. יתר על כן, גם היסודות החזקים בחברה צריכים להשתחרר. רעיון זה מופיע כבר בתלמוד, מאות רבות לפני בואו של עולם המושגים הפמיניסטי לעולם. בקובץ סיפורי אלכסנדר מוקדון שבסוף מסכת תמיד בתלמוד הבבלי (לא, ע"ב-לב, ע"ב), מופיעים סיפורים שעניינם בחינת גבולות המגדר, הכוח והסמכות. אבקש ללמוד מסיפורים אלה על סוגיות שהעסיקו את חז"ל בכל הקשור בגבולות ובאִתגורם, ובעיקר בהתמודדותם הישירה והעקיפה עם שאלות של מגדר.

התפרסם באשה ויהדותה: שיח פמיניסטי-דתי עכשווי, כרך ששי, בעריכת טובה כהן (תשע"ד)

פס הפרדה.png

סמיכת נשים ונשים ברבנות:
היסטוריה, אתגרים ואופקים

מאמר זה בוחן את תולדות סמיכת נשים לרבנות ואת רבנותן של נשים כתופעה תרבותית ודתית. למין הפעמים הראשונות שהרעיון הועלה על הדעת בארצות הברית במאה הי"ט, ועד ימינו, עת נשים אורתודוכסיות בארץ ובצפון אמריקה מבקשות עמדה של מנהיגות דתית בקהילותיהן.

המאמר ידון בממדים ייחודיים לרבנותן של נשים ביהדות זמננו, באיכויות שהן מביאות לרבנות ובאתגרים שעמם הן מתמודדות. פרק מיוחד יעסוק בנשים רבות במדינת ישראל. חלקו האחרון של המאמר דן בהשלכות של העלייה בשיעור הנשים המכהנות ברבנות המאמר פורסם "מדרש רבה: מהפכת הרבנות הרפורמית הנשית בישראל, 2023, 55-21

פס הפרדה.png

Where was Sarah:Depictions of Mothersand Motherhood in Israeli Poetry

איפה הייתה שרה בעת העקדה? מה ידעה ומה עשתה? התורה אינה מספרת, המדרשים מגלים טפח ולאורך הדורות -- שתיקה. 

בעשורים האחרונים משוררות ישראליות מתמודדות עם השאלה הזו, ובעיקר לנוכח המציאות הישראלית המורכבת. המאמר הוא באנגלית אבל השירים מובאים גם במקור העברי (ראו גם שיעור בנושא לפרשת וירא).

M. Lehman, J. L. Kanarek & S. J. Bronner (eds.) Mothers in the Jewish Cultural Imagination, Liverpool: Littman, 2017, 255-281

bottom of page