top of page

חלקי התפילה

פס.png

Avinu Malkeinu: What Are We to Do with Difficult Liturgical Passages

המאמר (באנגלית) דן ב"אבינו מלכנו", פיוט רב עוצמה שנאמר בעשרת ימי תשובה ובימי תענית. נשאל מהו כוחן המעצב של מטפורות דתיות.

בסוף המאמר מוצגים פיוטים שמתכתבים עם "אבינו מלכנו" ומתמודדים עם השפה המטפורית שלו.

(ראו גם שיעור בעברית בנושא, בסעיף "הגות התפילה") 

פס הפרדה.png

 כל נדרי: קערות השבעה בבליות ופסיכולוגיה מודרנית

Kol Nidre, Babylonian Magic Spells And Modern Psychology

תפילת יום הכיפורים מתחילה ברוב עם באמירת "כל נדרי". מה הם השורשים של האמירה הזו שמבטלת את הנדרים שנדרנו (ובחלק מהנוסחים גם את אלה שנידור בהמשך)? איך כל זה קשור לפסיכולוגיה ולתרבות הצריכה המודרנית.

ראו כאן מאמר באנגלית, ראיון עם ירון לונדון וגאולה אבן בנושא זה נמצא בתיקיית "יום הכיפורים" במעגל השנה. 

פס הפרדה.png

ברכות השחר בגניזת קהיר (ב):
עיונים במשמעותן

גניזת קהיר חושפת בפנינו תפילות וברכות שלא הכרנו ממקומות אחרים.
חטיבת ברכות השחר לפי נוסח ארץ ישראל הקדום היא דוגמה מובהקת לכך.

פס הפרדה.png

תפילת הקדיש: אז ועתה

ראיון ל"יומן השבת" עם רון נשיאל על מקורה של תפילת הקדיש, כיצד הפכה לתפילתם של האבלים, איך התגלגלה מעמק הריין לעמק יזרעאל, נוסחים הומניסטיים של הקדיש שנוצקו בקיבוצים, השפעת הפמיניזם על התפילה ומקומה בציבוריות הישראלית

פס הפרדה.png

התפילה לשלום המדינה
The Prayer for the State of Isreal

צדדים לאומיים וצדדים אוניברסליים בתפילה לשלום המדינה.

התפילה הרשמית של הרבנות הראשית ונוסחים נוספים מסידורים ישראליים וסידורים בתפוצות (מאמר באנגלית)

published in: Lawrence A. Hoffman (ed.), All the World: Universalism, Particularism and the High Holy Days, Jewish Lights, 2014

bottom of page