top of page

תפילה ומגדר

פס.png

נשים בתפילה ותפילת נשים

פס קצר.png

איך התפללו נשים לאורך הדורות? איפה הן התפללו? מהו הקול הנשי בתפילה?
ננסה ללמוד על הנושא המרתק הזה שכל כך מעט השתמר ממנו. הסקירה שלנו תביא אותנו מן התנ"ך אל ראשית העת החדשה

סרטון בעברית וסרטונים באנגלית 

Women's prayers in the Bible and Second Temple time

Women's prayers in the Talmudic era and in the Middle ages

פס הפרדה.png

הפיוט 'אבינו מלכנו' בראי הדורות

פס קצר.png

הפיוט 'אבינו מלכנו' בראי הדורות:
מקרה מבחן להתמודדות תיאולוגית ומגדרית הרבה והפרופ', דליה מרקס, היברו יוניון קולג',
ירושלים, בליווי החזן שמעון סמיט

פס הפרדה.png

תחינות נשים: הסללה או העצמה

פס קצר.png

התחינות (ובמבטא יידי תְּחִינֶס)  הן תפילות מיוחדות שנכתבו לנשים (ולעתים על ידי נשים)
באירופה במאות ה19-17. התחינות נכתבו בלשון המדוברת, בדרך כלל ביידיש, ומשקפות את אורחות
חייהם של נשים יהודיות באירופה. התחינות מיועדות להיאמר בבית וגם בבית הכנסת והן מציגות
שאלות מעניינות בפני מי שבא לעיין בהן. 

סרטון בעברית וסרטון באנגלית

Women's prayers: the Challenges of modernity

פס הפרדה.png

טקסים שנשים מחדשות לעצמן, סעודות אמנים והפרשת חלה

פס קצר.png

ד"ר רבקה נריה בן-שחר התארחה אצלנו לשיחה מרתקת על סעודות אמנים וטקסי הפרשת חלה, שנשים חידשו לעצמן ושמתקיימים בדרכים מגוונות ובמקומות מגוונים. נשאל אותה האם מדובר בהעצמה או בהסללה (והתשובה כמובן - גם וגם).

פס הפרדה.png

נשים בתפילה ותפילת נשים, אופקים חדשים

פס קצר.png

כניסתן של נשים נכנסו לעולם הרבנות, החזנות ושליחות הציבור הביאה לשינויים מרתקים בעולם בית הכנסת והתפילה. משנשים עלו על הבימה בבתי הכנסת, ההתייחסות לשאלות מגדריות הפכה להיות עניין נחוץ במיוחד. נדבר על שאלות אלה ועל הביטויים שלהם בתפילה בזרמים הלא אורתודוכסים.

נורית ינון-יעקבס מייסדת קהילת "נחת רוח" סיפרה על מצב העניינים באורתודוכסיה המודרנית.

פס הפרדה.png

עזרת נשים: היסטוריה קצרה של מוסד לא כל כך עתיק

פס קצר.png

עזרת נשים בבתי הכנסת מתועדת רק מראשית האלף השני לספירה.

שיעור קצרצר לתלמידי.ות מחשבת ישראל על תולדותיה של עזרת נשים. 

bottom of page