top of page
7173.jpg

תעניות וצומות

פס_לבן.png

תשעה באב

פס קצר.png

"בצאתי מירושלים" לימוד בבית הנשיא מר ראובן (רובי) ריבלין בתשעה באב 2017

פס ארוך.png

הפיוט "אש תוקד בקרבי" המיוחס לאברהם אבן גבירול יוצר השוואה כואבת בין מצב הֶסתר הפנים והריחוק שבהווה ובין ימי נעורֵי עם ישראל ותחושת הקִּרבה ששררה בין ישראל לאביהם שבשמים. רוב ימיו של עם ישראל לא היו ימים של שלווה שאננה אבל גם לא של השמדה ואסון. בתוך המרחב הזה אנחנו מתפקדים, ובתוך המרחב הזה כל מעשה נושא עמו משמעות רבה. העם היהודי הוא עם של מעֲבר, של מעברים. אנו חיים בין לבין – בין העבר ההיסטורי שלא אחת היה כואב ובין התקוות לעתיד, בין זרוּת ובין תחושת בית, בין תחושת אובדן ובין נחת-רוח. 

פס הפרדה.png

קינות (עתיקות וחדשות) לתשעה באב

פס ארוך.png

לקראת ראש חודש אב

פס ארוך.png

"משנכנס אב ממעטין בשמחה" (תענית ד, ו). מה למד נפולאון מיהודי פריז בתשעה באב? על היום שספח אסונות רבים לאורך הדורות, ומשמעותו בעבורנו היום

פס ארוך.png
על חודש מנחם אב, אצל קרן נויבך, אוגוסט 2דליה מרקס
00:00 / 06:37
פס הפרדה.png

י"ז בתמוז

פס קצר.png
פס ארוך.png

תענית י"ז בתמוז פותחת את שלושת השבועות שבין המצרים. זכריה הנביא הבטיח שהתעניות האלה יהיו
"לששון ולשמחה" האם הגענו לשם? מה הקשר בין התענית הזו ובין תרבויות מסופוטמיות?
וגם מדוע מנדלי מוכר ספרים התקשה להתאבל ביום הזה? 

אצל ליאת רגב, יז בתמוז 2019 (mp3cut.net)דליה מרקס
00:00 / 05:23
פס הפרדה.png

עשרה בטבת

פס קצר.png

על התעניות[!] בטבת, על החושך שבא לעולם ועל הסכנה שבתרגום

פס הפרדה.png

כ בסיוון

פס קצר.png

אסונם של יהודי בלואה, קהילה קטנה במרכז צרפת בשנת 1171 עומד בבסיס של יום תענית שנקבע.
כ' בסיון קיבל משמעות חדשה בעקבות הפרעות של חמלניצקי במאה הי"ז. היו אף שהציעו לציין בו את
אסון יהודי הונגריה בשואה. ומה הקשר בין היום הזה ובין תפילת "עלינו לשבח".

לפניך מאמר, ראיון ושיעור בנושא

פס ארוך.png
ראיון עם ליאת רגב על כ' בסיוון, 2019דליה מרקס
00:00 / 09:08
פס הפרדה.png

ג בתשרי: צום גדליה

פס קצר.png
צום גדליה, אצל תמר אלמוג, 28 בספטמבר 2022דליה מרקס
00:00 / 06:29
bottom of page