תעניות וצומות

תשעה באב

"בצאתי מירושלים" לימוד בבית הנשיא מר ראובן (רובי) ריבלין בתשעה באב 2017

הפיוט "אש תוקד בקרבי" המיוחס לאברהם אבן גבירול יוצר השוואה כואבת בין מצב הֶסתר הפנים והריחוק שבהווה ובין ימי נעורֵי עם ישראל ותחושת הקִּרבה ששררה בין ישראל לאביהם שבשמים. רוב ימיו של עם ישראל לא היו ימים של שלווה שאננה אבל גם לא של השמדה ואסון. בתוך המרחב הזה אנחנו מתפקדים, ובתוך המרחב הזה כל מעשה נושא עמו משמעות רבה. העם היהודי הוא עם של מעֲבר, של מעברים. אנו חיים בין לבין – בין העבר ההיסטורי שלא אחת היה כואב ובין התקוות לעתיד, בין זרוּת ובין תחושת בית, בין תחושת אובדן ובין נחת-רוח. 

מגילת איכה

לקראת ראש חודש אב

"משנכנס אב ממעטין בשמחה" (תענית ד, ו). מה למד נפולאון מהיהודים המקוננים בבית הכנסת בפריז בתשעה באב? מה יכולה להיות משמעותו של תשעה באב, יום שספח אליו אסונות רבים לאורך הדורות, בעבורנו היום? 

על חודש מנחם אב, אצל קרן נויבך, אוגוסט 2דליה מרקס
00:00 / 06:37

י"ז בתמוז

ראיון בתכנית של ליאת רגב על תענית י"ז בתמוז

תענית י"ז בתמוז פותחת את שלושת השבועות שבין המצרים. זכריה הנביא הבטיח שהתעניות האלה יהיו
"לששון ולשמחה" האם הגענו לשם? מה הקשר בין התענית הזו ובין תרבויות מסופוטמיות?
וגם מדוע מנדלי מוכר ספרים התקשה להתאבל ביום הזה? 

אצל ליאת רגב, יז בתמוז 2019 (mp3cut.net)דליה מרקס
00:00 / 05:23

עשרה בטבת

על התעניות[!] בטבת, על החושך שבא לעולם ועל הסכנה שבתרגום

כ בסיוון

ראיון בתכניתה של ליאת רגב וגם שיעור 
לציון תענית שנשכחה -- כ' בסיוון

אסונם של יהודי בלואה, קהילה קטנה במרכז צרפת בשנת 1171 עומד בבסיס של יום תענית שנקבע.
כ' בסיון קיבל משמעות חדשה בעקבות הפרעות של חמלניצקי במאה הי"ז. היו אף שהציעו לציין בו את
אסון יהודי הונגריה בשואה. ומה הקשר בין היום הזה ובין תפילת "עלינו לשבח"

ראיון עם ליאת רגב על כ' בסיוון, 2019דליה מרקס
00:00 / 09:08
  • YouTube
  • White Facebook Icon
  • LinkedIn
  • A - academy
  • SoundCloud
logo_square_HUC_largelogo_w.png

© 2020 דליה מרקס