פרשות השבוע, ספר שמות

שלוש פעמים מזכירה התורה שבני ישראל ניצלו את מצרים בעת שיצאו משם.
איך התמודדו הפרשנים עם "וְנִצַּלְתֶּם אֶת-מִצְרָיִם" ומה יש לנו ללמוד מזה כיום?

פרשת שמות

בני ישראל מקבלים הבטחות מופלאות אבל אינם מסוגלים לשמוע אותן "מִקֹּצֶר רוּחַ וּמֵעֲבֹדָה קָשָׁה".

מה לקוצר רוח ולעבודה קשה? מה נפסיד אם ניתן לקוצר הרוח להוביל אותנו?

פרשת וארא

טקסט למלא בהמשך

פרשת בא

"איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב? הוי אומר: זוהי שירה" (בבלי ערכין יא, ע"א).
בשירה יש שמחה ויש כוח מרפא.
על שתי שירות גדולות, שירת הים שבפרשה ושירת דבורה שבהפטרה וגם על נשים שרות ושירת נשים

פרשת בשלח

טקסט למלא בהמשך

פרשת יתרו

טקסט למלא בהמשך

פרשת משפטים

איך נדע שמעשינו רצויים?

מהי בת קול ומה נעשה היום בהעדרה? 

פרשת תרומה

פרשת תרומה

פרשת תצוה

הפרוכת הסתירה את ארון הקודש והכפורת בבית ראשון, מה היא הסתירה בבית שני?

מי היו אותן נערות קטנות שארגו את הפרוכת לבית המקדש?

על גבולות ועל אינטימיות.

פרשת כי תשא

הפרוכת הסתירה את ארון הקודש והכפורת בבית ראשון, מה היא הסתירה בבית שני?

מי היו אותן נערות קטנות שארגו את הפרוכת לבית המקדש?

על גבולות ועל אינטימיות.

מסורות מפתיעות מלמדות על חלקן של הנשים במשכן.
הן מלמדות גם על כוח האהבה והחושניות גם בתוככי המקדש!

פרשת ויקהל

פרשת פקודי

הכנת בגדי אהרון חותמת את מלאכת עשיית המשכן וכליו. פיוט אהוב ליום הכיפורים מהלל את מראה הכהן בעבודתו.
שורשיו נמצאים אולי בספר בן סירא, שראה בעיניו את הכהן הגדול.

  • YouTube
  • White Facebook Icon
  • LinkedIn
  • A - academy
  • SoundCloud
logo_square_HUC_largelogo_w.png

© 2020 דליה מרקס