פרשות השבוע, ספר ויקרא

פרשת ויקרא

עבודת בית המקדש בטלה עם חורבנו אבל נמצאו לה תחליפים בשלושה בתים חשובים: בית הכנסת, בית המדרש ובית המשפחה

על כאבי פנטום ועל מקומו של בית המקדש דווקא אחרי חורבנו.

כיצד עם יכול לשרוד ללא מה שהיה לבו הפועם?

פרשת צו

מי אתה אליהו הנביא? קנאי זועם סבא אוהב וחומל:
נעקוב אחרי דמותו המרתקת של אליהו כפי שהתפתחה במסורת ישראל

פרשת שמיני

לפי אחת המסורות בני אהרון מתו כי נכנסו לשרת בקודש על היחס המורכב במסורת ישראל ליין.

פרשת תזריע

התורה מקדישה תשומת-הלב מיוחדת לחוויה הרוחנית של נשים, ולשיתופן בקדושה.

קריאה חומלת של הטקסטים הקנוניים יכולה לפתוח צוהר להבנה חדשה של מסורתנו רבת הפנים.

פרשת אחרי מות

איך נתמודד עם טקסטים קשים בתורה? נציע ארבע שיטות מסורתיות וחדשות.
וגם עבודת הכהן הגדול בבית המקדש ביום הכיפורים. כיצד ציינו אותה יהודים לאורך הדורות מבן סירא ועד ישי ריבו

פרשת מצורע

לפרשה

פרשת קדושים

טקסט למלא בהמשך

פרשת אמור

אין זה מובן מאליו שלוח השנה העברי מקובל על הכול (גם אם ביומיום אנו חיים לפי לוח השנה האזרחי).

מה ללוח השנה ולעמיות יהודית?

המדרש הקדום וגם הארי פוטר מסכימים על כך שהמספר שבע הוא מספר חביב וקסום.

מה למספר הזה ולעיצוב הזמן היהודי?

האם השמיטה היא אפשרית? וגם אם לא, מה היא באה ללמד אותנו?

פרשת בהר בחקתי

  • YouTube
  • White Facebook Icon
  • LinkedIn
  • A - academy
  • SoundCloud
logo_square_HUC_largelogo_w.png

© 2020 דליה מרקס