top of page
171.jpg

ספירת העומר ול"ג בעומר

פס_לבן.png

סוד הספירה: ספירת העומר, משמעותה ומנהגים שקשורים בה.

פס ארוך.png

על המנהג לקרוא בפרקי אבות בשבועות ספירת העומר ועוד מנהגים המחברים בין לימוד התורה ובין חיי בית הכנסת

(הרצאה במכון שכטר למדעי היהדות לזכר ד"ר אובי רוטנברג ז)

לאורך הדורות יצאו במסעות בזמן בחיפוש אחר משמעויות לספירה, במפגש נלמד על המסעות ועל המשמעויות. מקציר שעורים לקציר חיטים, מחווה ועד רות המואבייה, מפסח ועד מתן תורה, מהספירה של ימינו, ועד לספירת העומר.

פס הפרדה.png

ל"ג בעומר בין שמעון לשמעון

פס ארוך.png

ראיון עם קרן נויבך בתכניתה "סדר יום" על החג המוזר הזה, שאנחנו שומעים עליו לראשונה רק במאה הי"ג ואשר מפגיש בין שני שמעונים. שמעון בר יוחאי ושמעון בר כוכבא, שניהם חיו באותה תקופה, שניהם שנאו את הרומאים ושניהם היו קשורים לאש -- בר יוחאי לאש התורה ובר כוכבא לאש המרד. ולמה כמעט שלא שמענו דבר על בר כוכבא עד המאה הי"ט?

לג בעומר תש''ף 2020 (mp3cut.net)Artist Name
00:00 / 06:01
פס הפרדה.png

איך נספור את ספירת העומר?

פס ארוך.png

שבעת השבועות של ספירת העומר הם ימים של תיקון הנפש המכינים אותנו בכל שנה לחג מתן תורה. מנהגי לימוד מגוונים התפתחו בעם ישראל לשבועות אלה. הלימוד אינו אינטלקטואלי גרידא אלא גם בעל משמעות נפשית ורגשית. הנה שבעה מן המנהגים הללו.

פס הפרדה.png

האריה, המכשפה וצבא ההגנה:
איך נולד ל"ג בעומר

פס ארוך.png

מן הגליל ועד יערות העד של אירופה, משמעון בר יוחאי שברח מהרומאים עד שמעון בר כוכבא
(או כמו שקראו לו חז"ל, בר כוזבא), שנלחם בהם, מאורה של תורה לאש הקרב.
ממתי עולים למירון בל"ג בעומר? מה מקור מנהג החאלקה ואיך הוא קשור למסורת אשכנזית קדומה (הקשורה דווקא לחג הסוכות)? ממתי ל"ג בעומר הוא חגו של בר כוכבא שהוביל מרד הירואי ברומאים, מרד שסופו בחורבן והרס חסרי תקדים? 
איך עלינו לחגוג את ל"ג בעומר כיום?

פס הפרדה.png

ראיון בתכנית "סדר יום" אצל קרן נויבך על ל"ג בעומר

פס ארוך.png

מה המקור של החג הזה שלא שמענו עליו בתורה או בספרות חז"ל והוא מופיע רק בימי הביניים?
מאין התשוקה לשרוף? ומה הציונות עשתה עם זה?

אצל קרן נויבך על ספירת העומר ולג בעומר 2דליה מרקס
00:00 / 04:18
bottom of page