top of page

עטיפה

עטיפת סידור תפילת האדם

חדשנות ומסורתנות בליטורגיה הרפורמית:
אופקים וגבולות

פס הפרדה.png
Reform-New-Sidur-2020-12_edited.jpg
פס הפרדה.png

הרצאה בסדנת חוקרי התפילה במדינת ישראל במכון שכטר (ה'תש"ף),
מהי התפילה הרפורמית ומהו הסידור הרפורמי הישראלי החדש, סידור תפילת האדם 

פס ארוך.png
פס הפרדה.png

עם רון נשיאל על תפילת האדם,
מסורת נשענת על העבר אבל חייבת להתחדש

ראיון עם רון נשיאל, הסידור החדש, דגש על דליה מרקס
00:00 / 16:20
bottom of page