מן התנ"ך עד הפלמ"ח ואילך

התחלתי ללמד את הקורס הזה בתחילת משבר הקורונה. 

בשלב הראשון עוד לא ידענו לאן פנינו מועדות... והשיעורים הראשונים לא הוקלטו,

אני מקליטה אותם עכשיו ומוסיפה אותם בתחתית הרשימה, הוספתי את השיעורים על התפילה בתנ"ך, התפילה בימי בית שני והתפילה בתקופת חז"ל (שימו לב שהשיעורים האלה הם בתחתית הרשימה). 

ברכות והודאות, דליה

רשימת שיעורים

1. נתחיל מן ההתחלה: התפילה בתנ"ך

 

התפילות בתנ"ך הן בדרך כלל תפילות אישיות, ספונטניות ותלויות אירוע. לא כאלה שנועדו להיאמר שוב ושוב.

נתחקה אחרי התפילה הראשונה בעולם (רמז, לא כל כך פשוט להחליט מהי!) ונסקור את תפילותיהם של קדמונינו, את הציווים לברך ולהתפלל ואת ספר התפילה הקדום שלנו, תהלים.

     2. התפילה בימי בית שני

 

התפילה בספרות בית שני משקפת את הזרעים והנבטים שמהם צמחה תפילת ישראל. נדון בספרות המקראית המאוחרת, בספרות החיצונית, במגילות קומראן, ובביטוי תפילה מן הביבלייה הנוצרית, שמשקפים את התפילה היהודית בזמנם וספ​רות היהודית-הלניסטית

3. התפילה בספרות חז"ל (התקופה התנאית):
ראשיתה של תפילת הקבע והחובה בעם ישראל

 

4. הסידורים הראשונים:
התפילה בתקופת הגאונים

 

5. תפילות גנוזות: התפילה בגניזת קהיר

הגניזה שהתגלתה בבית הכנסת של בן עזרא בקהיר העתיקה היא מקור יוצא דופן ללימוד על תפילות ישראל בימי הביניים. אלפי דפי הסידורים בו חושפים תמונה עשירה ומגוונת יותר ממה שהכרנו, ומגלים לנו בעיקר את נוסח ארץ ישראל הקדום.

תפילות גנוזות: התפילה בגניזת קהיר
 

6. התפילה בחסידות

תנועת החסידות שינתה את הפרדיגמה היהודית המוכרת, מעתה לא הלמדנות נחשבה ערך עליון אלא הדבקות, הכוונה וההתלהבות. מובן שמקומה של התפילה בחסידות היה מרכזי. ומה לגבי הנשים?

 

7. תחינות נשים: הסללה או העצמה

 

התחינות (ובמבטא יידי תְּחִינֶס)  הן תפילות מיוחדות שנכתבו לנשים (ולעתים על ידי נשים)
באירופה במאות ה19-17. התחינות נכתבו בלשון המדוברת, בדרך כלל ביידיש, ומשקפות את אורחות
חייהם של נשים יהודיות באירופה. התחינות מיועדות להיאמר בבית וגם בבית הכנסת והן מציגות
שאלות מעניינות בפני מי שבא לעיין בהן. 

8. תגובות לאמנציפציה:
התפילה הרפורמית

 

הסידור הרפורמי הראשון יצא לאור בברלין ב-1817, מאז עברה התפילה הרפורמית שינויים גדולים. נראה את העקרונות של התפילה הרפורמית הקלאסית ואת התמורות שעברה מאז ונתמקד בשאלת המגדר.

9. הולדת האורתודוקסיה כתנועה אידיאולוגית

 

הטמפל הרפורמי בהמבורג עורר תגובות נרגשות שקובצו בחיבור "אלה תולדות הברית".
בעיני רבים הוצאתו לאור היה רגע הולדתה של האורתודוקסיה ביהדות

10. על התפילה הספרדית בראשית העת החדשה

 

נעמוד על המורכבויות בחקר התפילה הספרדית/המזרחית במאה הי"ט. 

נעסוק בעיקר בתפילה בהגותו של רבי יוסף חיים (הבן איש חי) מבגדד. 

11. התפילה במדינה המוזהבת

 

התפילה היהודית בארצות הברית במאה הי"ט משקפת את גלי ההגירה היהודית: הספרדית, הגרמנית וההגירה ממזרח אירופה. נדבר על התגבשות התפילה הרפורמית הקלאסית ואת התפילה בתנועה הקונסרבטיבית. נדון גם בפנינה מואיז, פייטנית פופולרית ופורה שנשכחה (ושמא, הושכחה).

12. השואה והתקומה בתפילות ישראל

 

סידורי התפילה הם יומן החיים של עם ישראל, בהם שוקעו צרותיהם ושמחותיהם, חרדותיהם ותקוותיהם. מדוע, אם כן, אין כמעט תפילות מוסכמות לזכר השואה? נדון בסיבות לכך ונסקור תפילות שנוצרו בעקבות השואה

13. "ראשית צמיחת": מדינת ישראל בתפילה

 

האם עדיין אפשר לכנות את ירושלים "עלובת נפש"? כיצד הקמת המדינה היהודית
השפיעה על התפילה? נראה את הדוגמה של התפילה לשלום מדינת ישראל.

14. מתפילת הגָּלויות לתפילה לאומית

ד"ר ראובן גפני מתארח בלימוד

על התפילה בתקופת המנדט ובראשית ימי המדינה

 

15. מעגלי שירה מקודשת: התפילה בהתחדשות היהודית בישראל

 

הרב אור זוהר, מהיוצרים המרכזיים של התחדשות התפילה, מתארח בקורס שלנו.

הרב זוהר מדבר על הרצף שבין תפילה ושירה, ועל הגלוקליות (הגלובליות והלוקליות) בתופעה מרתקת וחדשה זו. הרב אור ישיר כמה משירי התפילה של מעגלי השירה המקודשת.

16. טקסים שנשים מחדשות לעצמן, סעודות אמנים והפרשת חלה

 

ד"ר רבקה נריה בן-שחר התארחה אצלנו לשיחה מרתקת על סעודות אמנים וטקסי הפרשת חלה, שנשים חידשו לעצמן ושמתקיימים בדרכים מגוונות ובמקומות מגוונים. נשאל אותה האם מדובר בהעצמה או בהסללה (והתשובה כמובן - גם וגם).

17. משבר ויצירתיות דתית: תפילות בימי הקורנה

 

משבר הקורונה הביא לשינויים רבים בחיינו, שאותם לא צפינו ולא דימיינו. חלק מהשינויים מתבטאים בעולם בית הכנסת והתפילה. ההגבלות והריחוק החברתי מזה והחרדות והתקוות מזה הביאו לשפה יצירתי ומרתק של תפילה ודרכי תפילה.

18. שיעור סיום הקורס: הבחירות שלכם ושלכן

 

יצאנו למסע הזה בשבוע הראשון של הסגר הראשון והנה הגענו לסיום הקורס. הזמנתי את כל המשתתפים והמשתתפות לבחור פסוק, ברכה, תפילה או תחינה שמדברת אליך במיוחד, אולי טקסט שעורר את תשומת לבך במיוחד בעקבות הלימוד. בשיעור שיתפתם את הבחירות שלכם ופתחתם צוהר לנשמתכם, וביחד פיללנו וייחלנו!

  • YouTube
  • White Facebook Icon
  • LinkedIn
  • A - academy
  • SoundCloud
logo_square_HUC_largelogo_w.png

© 2020 דליה מרקס