top of page

מן התנ"ך עד הפלמ"ח ואילך

פס.png

התחלתי ללמד את הקורס הזה בתחילת משבר הקורונה. 

בשלב הראשון עוד לא ידענו לאן פנינו מועדות... השיעורים הראשונים לא הוקלטו, בהמשך הקלטנו אותם במסגרת מיזם 929, והריהם לפניכם.

ברכות והודאות, דליה

רשימת שיעורים

פס.png

1. נתחיל מן ההתחלה: התפילה בתנ"ך

פס קצר.png
1. נתחיל מן ההתחלה: התפילה בתנ"ך

התפילות בתנ"ך הן בדרך כלל תפילות אישיות, ספונטניות ותלויות אירוע. לא כאלה שנועדו להיאמר שוב ושוב.

נתחקה אחרי התפילה הראשונה בעולם (רמז, לא כל כך פשוט להחליט מהי!) ונסקור את תפילותיהם של קדמונינו, את הציווים לברך ולהתפלל ואת ספר התפילה הקדום שלנו, תהלים.

פס הפרדה.png

     2. התפילה בימי בית שני

פס קצר.png
2. התפילה בימי בית שני

התפילה בספרות בית שני משקפת את הזרעים והנבטים שמהם צמחה תפילת ישראל. נדון בספרות המקראית המאוחרת, בספרות החיצונית, במגילות קומראן, ובביטוי תפילה מן הביבלייה הנוצרית, שמשקפים את התפילה היהודית בזמנם וספ​רות היהודית-הלניסטית

פס הפרדה.png

3. התפילה בספרות חז"ל (התקופה התנאית):
ראשיתה של תפילת הקבע והחובה בעם ישראל

פס קצר.png
3. התפילה בספרות חז"ל (התקופה התנאית)
פס הפרדה.png

4. הסידורים הראשונים:
התפילה בתקופת הגאונים

פס קצר.png
4. הסידורים הראשונים: התפילה בתקופת הגאונים
פס הפרדה.png

5. תפילות גנוזות: התפילה בגניזת קהיר

פס קצר.png

הגניזה שהתגלתה בבית הכנסת של בן עזרא בקהיר העתיקה היא מקור יוצא דופן ללימוד על תפילות ישראל בימי הביניים. אלפי דפי הסידורים בו חושפים תמונה עשירה ומגוונת יותר ממה שהכרנו, ומגלים לנו בעיקר את נוסח ארץ ישראל הקדום.

5. תפילות גנוזות: התפילה בגניזת קהיר
פס הפרדה.png

6. התפילה בחסידות

פס קצר.png

תנועת החסידות שינתה את הפרדיגמה היהודית המוכרת, מעתה לא הלמדנות נחשבה ערך עליון אלא הדבקות, הכוונה וההתלהבות. מובן שמקומה של התפילה בחסידות היה מרכזי. ומה לגבי הנשים?

6. התפילה בחסידות
פס הפרדה.png

7. תחינות נשים: הסללה או העצמה

7. תחינות נשים: הסללה או העצמה
פס קצר.png

התחינות (ובמבטא יידי תְּחִינֶס)  הן תפילות מיוחדות שנכתבו לנשים (ולעתים על ידי נשים)
באירופה במאות ה19-17. התחינות נכתבו בלשון המדוברת, בדרך כלל ביידיש, ומשקפות את אורחות
חייהם של נשים יהודיות באירופה. התחינות מיועדות להיאמר בבית וגם בבית הכנסת והן מציגות
שאלות מעניינות בפני מי שבא לעיין בהן. 

פס הפרדה.png

8. תגובות לאמנציפציה:
התפילה הרפורמית

8. תגובות לאמנציפציה: התפילה הרפורמית
פס קצר.png

הסידור הרפורמי הראשון יצא לאור בברלין ב-1817, מאז עברה התפילה הרפורמית שינויים גדולים. נראה את העקרונות של התפילה הרפורמית הקלאסית ואת התמורות שעברה מאז ונתמקד בשאלת המגדר.

פס הפרדה.png

9. הולדת האורתודוקסיה כתנועה אידיאולוגית

9. הולדת האורתודוקסיה כתנועה אידיאולוגית
פס קצר.png

הטמפל הרפורמי בהמבורג עורר תגובות נרגשות שקובצו בחיבור "אלה תולדות הברית".
בעיני רבים הוצאתו לאור היה רגע הולדתה של האורתודוקסיה ביהדות

פס הפרדה.png

10. על התפילה הספרדית בראשית העת החדשה

10. על התפילה הספרדית בראשית העת החדשה
פס קצר.png

נעמוד על המורכבויות בחקר התפילה הספרדית/המזרחית במאה הי"ט. 

נעסוק בעיקר בתפילה בהגותו של רבי יוסף חיים (הבן איש חי) מבגדד. 

פס הפרדה.png

11. התפילה במדינה המוזהבת

11. התפילה במדינה המוזהבת
פס קצר.png

התפילה היהודית בארצות הברית במאה הי"ט משקפת את גלי ההגירה היהודית: הספרדית, הגרמנית וההגירה ממזרח אירופה. נדבר על התגבשות התפילה הרפורמית הקלאסית ואת התפילה בתנועה הקונסרבטיבית. נדון גם בפנינה מואיז, פייטנית פופולרית ופורה שנשכחה (ושמא, הושכחה).

פס הפרדה.png

12. השואה והתקומה בתפילות ישראל

12. השואה והתקומה בתפילות ישראל
פס קצר.png

סידורי התפילה הם יומן החיים של עם ישראל, בהם שוקעו צרותיהם ושמחותיהם, חרדותיהם ותקוותיהם. מדוע, אם כן, אין כמעט תפילות מוסכמות לזכר השואה? נדון בסיבות לכך ונסקור תפילות שנוצרו בעקבות השואה

פס הפרדה.png

13. "ראשית צמיחת": מדינת ישראל בתפילה

13. "ראשית צמיחת": מדינת ישראל בתפילה
פס קצר.png

האם עדיין אפשר לכנות את ירושלים "עלובת נפש"? כיצד הקמת המדינה היהודית
השפיעה על התפילה? נראה את הדוגמה של התפילה לשלום מדינת ישראל.

פס הפרדה.png

14. מתפילת הגָּלויות לתפילה לאומית

ד"ר ראובן גפני מתארח בלימוד

על התפילה בתקופת המנדט ובראשית ימי המדינה

פס קצר.png
פס קצר.png
14. מתפילת הגָּלויות לתפילה לאומית
פס הפרדה.png

15. מעגלי שירה מקודשת: התפילה בהתחדשות היהודית בישראל

15. מעגלי שירה מקודשת: התפילה בהתחדשות היהודית בישראל
פס קצר.png

הרב אור זוהר, מהיוצרים המרכזיים של התחדשות התפילה, מתארח בקורס שלנו.

הרב זוהר מדבר על הרצף שבין תפילה ושירה, ועל הגלוקליות (הגלובליות והלוקליות) בתופעה מרתקת וחדשה זו. הרב אור ישיר כמה משירי התפילה של מעגלי השירה המקודשת.

פס הפרדה.png

16. טקסים שנשים מחדשות לעצמן, סעודות אמנים והפרשת חלה

16. טקסים שנשים מחדשות לעצמן, סעודות אמנים והפרשת חלה
פס קצר.png

ד"ר רבקה נריה בן-שחר התארחה אצלנו לשיחה מרתקת על סעודות אמנים וטקסי הפרשת חלה, שנשים חידשו לעצמן ושמתקיימים בדרכים מגוונות ובמקומות מגוונים. נשאל אותה האם מדובר בהעצמה או בהסללה (והתשובה כמובן - גם וגם).

פס הפרדה.png

17. משבר ויצירתיות דתית: תפילות בימי הקורנה

17. משבר ויצירתיות דתית: תפילות בימי הקורנה
פס קצר.png

משבר הקורונה הביא לשינויים רבים בחיינו, שאותם לא צפינו ולא דימיינו. חלק מהשינויים מתבטאים בעולם בית הכנסת והתפילה. ההגבלות והריחוק החברתי מזה והחרדות והתקוות מזה הביאו לשפה יצירתי ומרתק של תפילה ודרכי תפילה.

פס הפרדה.png

18. שיעור סיום הקורס: הבחירות שלכם ושלכן

18. שיעור סיום הקורס: הבחירות שלכם ושלכן
פס קצר.png

יצאנו למסע הזה בשבוע הראשון של הסגר הראשון והנה הגענו לסיום הקורס. הזמנתי את כל המשתתפים והמשתתפות לבחור פסוק, ברכה, תפילה או תחינה שמדברת אליך במיוחד, אולי טקסט שעורר את תשומת לבך במיוחד בעקבות הלימוד. בשיעור שיתפתם את הבחירות שלכם ופתחתם צוהר לנשמתכם, וביחד פיללנו וייחלנו!

bottom of page