top of page

הגות התפילה

פס.png

הפיוט 'אבינו מלכנו' בראי הדורות

פס קצר.png

הפיוט 'אבינו מלכנו' בראי הדורות:
מקרה מבחן להתמודדות תיאולוגית ומגדרית עם  החזן שמעון סמיט

תפילת "על הנסים"

פס קצר.png

מהו נס? איך נוצרה תפילת "על הנסים"? לשונה, גלגוליה ותולדותיה

פס הפרדה.png

על כוחה הקמאי של התפילה

פס קצר.png

הרמב"ם קרא לאדם "חי המדבר" אבל גם לבעלי חיים יש שפות משלהם. התפילה היא מה שמייחד את האנושות. על כוחה של התפילה ועל יצירתיות בתפילה.

ראיון עם ד"ר אלעזר בן-לולו ועם גל גבאי בגלי צה"ל בתשעה באב, התש"ף

עם גל גבאי ואלעזר בן לולו על מהות התפילהדליה מרקס
00:00 / 09:21
פס הפרדה.png

התפילה בהגותו של פרופ' אליעזר שביד

פס קצר.png

לקראת יום הולדתו התשעים של פרופ' שביד, ערכו שנים מהבולטים שבתלמידיו, פרופ' יהוידע עמיר ופרופ' יוסי טרנר,  קובץ מקיף של מאמרים של חוקרים המתייחסים לצדדים מגוונים בעבודתו. התבקשתי לכתוב על הגות התפילה שלו. מלבד ספרו על התפילה ומאמריו, למדתי מפיו של פרופ' שביד, שאירח אותי בביתו ושוחח אתי ארוכות על הנושאים שעולים ממחקריו. 

פס הפרדה.png

התפילה בימי קורונה

פס קצר.png

משבר הקורונה הביא ליצירת תפילות ודרכי תפילה חדשות. דומה ששינויים טקטוניים מתרחשים לנגד עינינו, ועתידם מי ישורנו?!

Prayers and Praying in Time of Covid 19

bottom of page