top of page

לימוד על ספר תהלים בחוג התנ"ך בבית הנשיא ראובן (רובי) ריבלין עם 929

פס.png

"מתוך קטסטרופה היסטורית שהחריב טיטוס מלך רומי את ירושלים וגלה ישראל מארצו נולדתי אני באחת מערי הגולה. אבל בכל עת תמיד דומה הייתי עלי כמי שנולד בירושלים. בחלום בחזון לילה ראיתי את עצמי עומד עם אחי הלויים בבית המקדש כשאני שר עמהם שירי דוד מלך ישראל"
(מתוך נאומו של ש"י עגנון בעת קבלת פרס נובל לספרות)

 

"מ60 מזמורים מספר תהלים נכנסו לסידור התפילה ומאות פסוקים 

bottom of page