top of page
Bowl of Berries

ימים מצוינים ושבתות מצוינות

פס_לבן.png

סליחות

פס קצר.png

י"ג המידות שאינן חוזרות ריקם

פס ארוך.png

י"ג המידות הופכות את מידותיו של האל הבלתי-נתפש והאינסופי לדבר הניתן למדידה ולספירה.
יש בכך אולי משהו מרגיע, ודווקא בתקופה זו של השנה, שבה אנחנו ניצבים
מול הדברים העצומים שאין להם שמות.

פס הפרדה.png

א' באלול: ראש השנה לבעלי החיים

פס קצר.png

ראש השנה לבעלי החיים הוא יום עתיק וחדש כאחד: הוא מצוין במשנה כראש השנה למעשר בהמה אבל כיום הוא מציין דווקא את אחריותנו כלפי בעלי החיים ואת חובתנו לנהוג בהם בחמלה.

פס הפרדה.png

שבת שירה

פס קצר.png

בשבת שירה מצטרפת שירת הים של משה, מרים ובני ישראל לשירתה של דבורה.

יש משהו בשירה שמאפשר למידה ועומק מסוג אחר, למידה שאינה נקנית במאמץ אינטלקטואלי אלא נספגת בטבעיות ובנועם.

השירה מלמדת ומעבירה ידע ומידע מתוך נועם ושמחה. 

bottom of page