יחזקאל

יחזקאל פרק י

היעדרו של בית המקדש נחווה על ידי היהודים במשך דורות רבים כאיבר הנחתך מגופם. כיצד יכול עם לשרוד בהיעדר מה שפעם היה לבו הפועם?

  • YouTube
  • White Facebook Icon
  • LinkedIn
  • A - academy
  • SoundCloud
logo_square_HUC_largelogo_w.png

© 2020 דליה מרקס