יום כיפור

תפילת כל נדרי וקערות השבעה בבליות

"כל נדרי", שאינו תפילה אלא מעין התרת נדרים, מופיע כבר בסידורי התפילה המוקדמים ביותר מן המאה התשיעית. אבל האם ההשבעות שנכתבו על קערות השבעה קדומות הן העדות הקדומה ביותר ל"כל נדרי". 

איך עשה "כל נדרי" צרות ליהודים בתפוצות ואיך הם התמודדו אתו,
ואיך כל זה קשור לסרט המדבר הראשון "נגן הג'ז"?

"על חטא שחטאנו": הווידוי

הווידוי: מקורותיו, נוסחו וממדיו הפסיכולוגיים והסוציולוגיים.
נראה כמה וידויים חדשים ונשאל האם יש דבר כזה להתוודות על מעשים טובים (באנגלית)

סליחות במבט אישי

הסליחות מביקור אנתרופולוגי לתהליך פנימי

שיבוט יהודי:

איך השתכפל יום הכיפורים לאורך לוח השנה כולו

התורה מדברת על יום הכיפורים כעל יום של עינוי נפש. כיצד היום האחד הפך לשניים, ומשניים לעשרה, ואז לארבעים, ובסופו של דבר פיעפע ללוח העברי כולו?

(שיחת טד ביום עיון של בית המדרש לרבנות ישראלית, אלול התש"ף)

Yom Kippur and Liturgical Cloning

Aa short survey of the emergence and development of the Penitential liturgy. A study session in the memory of Rabbi Aaron Pankin z"l in Westchester Temple in New York

  • YouTube
  • White Facebook Icon
  • LinkedIn
  • A - academy
  • SoundCloud
logo_square_HUC_largelogo_w.png

© 2020 דליה מרקס