יום כיפור

פס_לבן.png

תפילת כל נדרי וקערות השבעה בבליות

פס ארוך.png

"כל נדרי", שאינו תפילה אלא מעין התרת נדרים, מופיע כבר בסידורי התפילה המוקדמים ביותר מן המאה התשיעית. אבל האם ההשבעות שנכתבו על קערות השבעה קדומות הן העדות הקדומה ביותר ל"כל נדרי". 

איך עשה "כל נדרי" צרות ליהודים בתפוצות ואיך הם התמודדו אתו,
ואיך כל זה קשור לסרט המדבר הראשון "נגן הג'ז"?

פס הפרדה.png

"על חטא שחטאנו": הווידוי

פס ארוך.png

הווידוי: מקורותיו, נוסחו וממדיו הפסיכולוגיים והסוציולוגיים.
נראה כמה וידויים חדשים ונשאל האם יש דבר כזה להתוודות על מעשים טובים (באנגלית)

פס הפרדה.png

סליחות במבט אישי

פס ארוך.png

הסליחות מביקור אנתרופולוגי לתהליך פנימי

פס הפרדה.png

שיבוט יהודי:

איך השתכפל יום הכיפורים לאורך לוח השנה כולו

פס ארוך.png

התורה מדברת על יום הכיפורים כעל יום של עינוי נפש. כיצד היום האחד הפך לשניים, ומשניים לעשרה, ואז לארבעים, ובסופו של דבר פיעפע ללוח העברי כולו?

(שיחת טד ביום עיון של בית המדרש לרבנות ישראלית, אלול התש"ף)

פס הפרדה.png

Yom Kippur and Liturgical Cloning

פס ארוך.png

Aa short survey of the emergence and development of the Penitential liturgy. A study session in the memory of Rabbi Aaron Pankin z"l in Westchester Temple in New York