top of page
יום המשפחה

יום המשפחה 

פס_לבן.png

יום המשפחה נקבע בתאריך פטירתה של הנרייטה סאלד, שלא היו ילדים משלה אבל היא אמא של ילדים רבים. סאלד עמדה בראש הדסה ובראש עליית הנוער ודאגה להביא ילדים ובני נוער פליטים לארץ. צדדים מגדריים בדמותה המרתקת של סאלד כמעט גם הייתה כמעט הרבה הראשונה בעם ישראל. 

מתי יום האם הפך ליום המשפחה: על יום המשפחה ודגמים חדשים של משפחות בישראל.

יום למשפחה

פס ארוך.png

ל' בשבט, יום המשפחה, הוא הזדמנות מצוינת להרהר על משפחה ומשפחות, המבנה שלהן, התפקוד שלהן, התפקידים של כל יחיד ויחידה בהן? 

מה נוכל ללמוד על התמורות בחיי המשפחה בעשורים האחרונים ולאן פנינו מועדות?

בסוף המאמר, תפילות מיוחדות ליום המשפחה

פס ארוך.png

תפילות ליום המשפחה מתוך "בזמן" מאת הרבה חיה בקר-רואן והרב אשרת מורג

מה בין ט"ו בשבט ובין ט"ו באב? 

מה בין שניהם ובין יום המשפחה?

bottom of page