top of page
1329_1.jpg

חגים חדשים ועדתיים

פס_לבן.png

חג הבנות: ראש חודש טבת

פס קצר.png

איך נמחקו חגים ומנהגים נשיים. נדבר על "חג הבנות" של נשים בצפון אפריקה. בראש חודש טבת בשנת 1935 הוסמכה לרבנות רגינה יונאס, האישה הראשונה בתולדות היהדות שקיבלה תואר של רבה.

 

ראש חודש טבת 2019, אצל קרן נויבך, מדקה 2דליה מרקס
00:00 / 07:29
פס הפרדה.png

סיגד

פס קצר.png

חג הסיגד הוא חגה המיוחד של קהילת ביתא ישראל, הוא נחוג חמישים יום אחרי יום הכיפורים, ובו הביעו בני ובנות העדה את געגועיהם וכמיהתם לציון. במאמר ובהקלטה נידונים מנהגיו המיוחדים של .החג ובתפילותיו המסורתיות וגם תמורות שחלו בו מאז שעלתה קהילת ביתא ישראל לארץ

פס ארוך.png
אצל ליאת רגב, חודש מרחשוון, 2019דליה מרקס
00:00 / 08:44
פס הפרדה.png

מימונה

פס קצר.png

המימונה, טעמיה ומנהגיה

פס ארוך.png

הרבה יותר ממופלטה: המימונה קשורה במהותה לבית שדלתותיו נפתחות לבני משפחה, לשכנים ולמכרים. במרוקו (וגם בקהילות אחרות) ערב זה היה גם חגיגה של שכנוּת טובה בין יהודים למוסלמים. המימונה מדגישה גם את חלקן של הנשים. על כך ועל עוד עניינים במאמר שלפניכם.

bottom of page