top of page
139.jpg

הימים הלאומיים: יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות

פס_לבן.png

שבת תקומה: השבת שבין יום הזיכרון ובין יום העצמאות

פס ארוך.png

לכל שבת יש שם שנתנה לה פרשת השבוע שלה, והיא קרויה על שמה. כמה שבתות התייחדו בכך שקיבלו גם שם פרטי ("שבת הגדול", "שבת חזון", "שבת נחמו", ועוד). גם השבת שבאה בתווך בין "הימים הנוראים הישראליים", בין יום השואה ובין יום הזיכרון ויום העצמאות. בשנים האחרונות החלו רבים לכנות את השבת הזו "שבת תקומה". וכאן עסקנו בה, הרב בני לאו ואני. 

פס הפרדה.png

עמיות יהודית

פס ארוך.png

עם אחד וגעגועים הרבה: מילים לכבוד צאת ספרו של ד"ר יעקב מעוז, צדק פואטי (תשע"ט)

פס הפרדה.png

יום ירושלים

פס קצר.png

מנורת הכנסת:
בין נהרות בבל והאפיקים בנגב

פס ארוך.png

איך הפכה המתנה הנדיבה של הפרלמנט הבריטי לכנסת הצעירה למוקד התנגדות של דתיים וחילוניים כאחד (לא מאותן סיבות..). ואיך כל זה קשור למזמור העצוב ביותר בתהלים ("על נהרות בבל", קל"ז) והמזמור השמח ביותר ("שיר המעלות, בשוב ה' את שיבת ציון", קכ"ו).

פס הפרדה.png

לכבוד יום העצמאות נזכיר את שבעת המינים שבהם נתברכה ארץ ישראל ונבדוק עוד רשימות של פירות מקומיים - נתחיל בשבע ונגיע לאחד, ונשאל האם יש אלפא-פרי ישראלי.

פס הפרדה.png

שיחות וראיונות על הימים הלאומיים

פס ארוך.png

יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות הם אולי "הימים הנוראים הישראליים", והם מזמנים אותנו לחשוב על קורותינו בדורות האחרונים. איך נציין אותם?

אצל קרן נויבך, מעגל תקומה 2019 דליה מרקס
00:00 / 06:53
bottom of page