top of page
פס.png

איך סידרו את הסידור

פודקסט המעבדה עם גיל מרקוביץ עם הרבה פרופסור דליה מרקס

איך סידרו את הסידור - חלק 1דליה מרקס
00:00 / 42:58

חלק 1

תפילה היא נושא רחב, תופעה שקשה להבין מה נקודת ההתחלה שלה. נשאל מהי התפילה הראשונה, נדבר על תפילות הקבע ביהדות ועל מבנה התפילה: מן השבח אל הבקשה והסיום בהודיה. 

איך סידרו את הסידור - חלק 2דליה מרקס
00:00 / 47:59

חלק 2

נלמד על התפילות בתקופת המקרא בעזרת התנ"ך, שבו 97 טקסטים של תפילה. נדבר גם על 150 מזמורים בספר תהילים ואחרים, ונבחן את ארבעת סוגי היקרויות התפילה. נדבר גם על תפילות בתקופת בית שני ונראה איך מבניהן מהווים תשתית לתפילות כפי שמוכרות לנו היום מסידורי התפילה.

איך סידרו את הסידור - חלק 3דליה מרקס
00:00 / 44:35

חלק 3

אחרי חורבן בית המקדש נוצר פתח ליצירה של מנהגים חדשים. נלמד על המעמד והפרשנות שמעניקים חז"ל לפעולת התפילה. בתקופת חז"ל
התקבעו שינויים גדולים גם על חשבון ממד הספונטניות שבתפילה. 

איך סידרו את הסידור - חלק 4דליה מרקס
00:00 / 49:16

חלק 4

נדבר על מהפכת הדפוס והשפעתה על סידורי התפילה ונוסחיי התפילה. נדון בשינויים דרמטיים נוספים שמתרחשים ביהדות: היווסדם של זרמים יהודיים מגוונים וזרמיי נגד. 

איך סידרו את הסידור - חלק 5דליה מרקס
00:00 / 44:50

חלק 5

נייחד את הפרק לתפילה במאה ה- 21: סוגיות שקשורות בהרחבת מעגלי התפילה ואפשרויות התפילה. נשים ומוסד הרבנות, ציון שמותיהן של נשים בתפילות, תפילות בעידן המרשתת ונוסחים שהתפתחו בתרבויות שונות. 

bottom of page