top of page
279_gh.jpg

  שבועות 

פס_לבן.png

בדף הזה תמצאו שיעורים, סרטונים, מאמרים והקלטות 

על חג השבועות - הערכים שלו והייחוד שלו  ועל מגילת רות.

חג שמח!

מעמד סיני ומתן תורה בעדות ישראל

פס ארוך.png

הקריאה בתורה היא רגע שיא בחיי בית הכנסת, אולם בשבועות יש לה מעמד מיוחד – אנו קוראים על מתן תורה. הרגע הזה זכה לעיצוב מיוחד בקהילות ישראל, הן במזרח הן במערב: "אקדמות מילין" באשכנז ו"הכתובה" לשבועות של ר' ישראל נג'ארה בקרב הספרדים. העיון בפיוטים המיוחדים, שמלווים את הקריאה בתורה בשבועות, פותח צוהר להרהור על שאלות של זהות וקהילה, של חיים כמיעוט בתוך רוב עוין לעומת חיים בקרב רוב אוהד יותר (שיעורים במסגרת "סדר בוקר" בבית אבי-חי).

כאשר מגילת רות פגשה את מגילת אסתר: שיעור עם הרבה נעמה דפני-קלן

פס הפרדה.png

מאמרים קצרים לחג השבועות 

פס.png
פס הפרדה.png
פס ארוך.png

ייחודו של חג השבועות, וגם - אין ואקום תרבותי! 

קרן נויבך, שבועות 2022דליה מרקס
00:00 / 05:52
שבועות אצל קרן נויבך, 25.5.2020דליה מרקס
00:00 / 05:51
פס הפרדה.png

שיעור לתיקון שבועות נשים ובית המקדש

פס ארוך.png

מה היה מקומן של הנשים בקודש בעולם העתיק? האם עלו לרגל? האם היו שותפות בעבודתו? עד היכן נכנסו? מה נוכל לומר על החלל המקודש של המקדש בהקשר המגדרי? 

אני מזמינה אתכם לעיין במקורות מספרות חז"ל העוסקים במקומן של נשים בבית המקדש. מובן שהמקורות האלה אינם היסטוריים במובן המדעי של המילה אולם הם פותחים צוהר אל תודעתם של קדמונינו כשהם הרהרו על מרחב מקודש ומגדר. 

 

bottom of page