שבועות 

מגילת רות

 ראיון אצל קרן נויבך בתכניתה 
"סדר יום" לכבוד שבועות

במה נתייחד חג השבועות משאר החגים?
איך ואקום תרבותי מתמלא בתכנים חדשים ולעתים מפתיעים.

שבועות אצל קרן נויבך, 25.5.2020דליה מרקס
00:00 / 05:51

שיעור לכבוד שבועות נשים ובית המקדש

מה היה מקומן של הנשים בקודש בעולם העתיק? האם עלו לרגל? האם היו שותפות בעבודתו? עד היכן נכנסו? מה נוכל לומר על החלל המקודש של המקדש בהקשר המגדרי?

 

אני מזמינה אתכם לעיין במקורות מספרות חז"ל העוסקים במקומן של נשים בבית המקדש. מובן שהמקורות האלה אינם היסטוריים במובן המדעי של המילה אולם הם פותחים צוהר מעניין אל תודעתם של קדמונינו כשהם הרהרו על מרחב מקודש ומגדר. 

 

המסקנות של הלימוד הזה יכולות להיות מגוונות, בעיני זה כוחם של מקורות אלה. אפשר לעבור על כל המקורות הבאים ולהתייחס לשאלות עליהם ואפשר לעבור על חלקם.

  • YouTube
  • White Facebook Icon
  • LinkedIn
  • A - academy
  • SoundCloud
logo_square_HUC_largelogo_w.png

© 2020 דליה מרקס