top of page
238633-P2T3OO-288fbfb.jpg

פורים

פס_לבן.png

אסתר: מיומנה של מלכה

פס.png

 רשות הדיבור ניתנת לאסתר המלכה! על יסוד מקורות שונים, קדומים ומאוחרים, חיברו הפרופ' אביגדור שנאן ודליה מרקס מחזה העוקב אחר עלילת המגילה מנקודת מבטה של אסתר המלכה, כפי שיכולה הייתה לרשום ביומנה האישי. אירועי המגילה קמים לתחיה במשחקה של גלית צברי. הפקה של בית אבי-חי (2021).

פס הפרדה.png

שבת זכור, חודש אדר במציאות מורכבת.
וגם - מתי זו שמחת החג ומתי "שמחת כרסו".

 

פס.png
אדר ושבת זכור, 2022דליה מרקס
00:00 / 09:10

טלי ליפקין שחק ואני על אסתר: האם המגילה היא פמיניסטית או אנטי-פמיניסטית?
 

פורים ומגדר אצל טלי ליפקין שחק, 27.2.202דליה מרקס
00:00 / 16:52

המלכה נותנת שיעור על מחאה אפקטיבית
 

פס הפרדה.png

מגילת אסתר

פס.png
דניאל, עזרא ונחמיה
פס הפרדה.png

כיצד המסורת התמודדה (ומתמודדת) עם הבעיות הרבות העולות במגילת אסתר, מגילת ההסתר?
שיעור בקהילת "יהל"

אסתר הייתה הסופרת הראשונה בתולדותנו, היא זו שכתבה בשיתוף עם מרדכי את סיפור הפורים ודרשה לחגוג אותו.
ראיון חגיגי בתכנית "ליאון ופאולה", פורים תשפ"ג

פס הפרדה.png

מאמרים קצרים לפורים

פס.png
פס הפרדה.png

על תחפושות ועל מגדר

פס ארוך.png
אדר, אצל קרן נויבך 2020דליה מרקס
00:00 / 06:55
bottom of page